Borba protiv nezakonite sječe

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 995/2010 o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Zabranjuje stavljanje na tržište EU-a nezakonito posječenog drva i postavlja preduvjete za stavljanje na tržište drva i proizvoda od drva u EU-u.

KLJUČNE TOČKE

Praćenje provedbe i pristup informacijama

Najkasnije do 30. travnja svake godine, zemlje na koje se odnosi Uredba moraju javnosti i Europskoj komisiji staviti na raspolaganje informacije o primjeni ove uredbe za prethodnu kalendarsku godinu. Komisija će također staviti na raspolaganje javnosti pregled na razini EU-a na temelju podataka koje su dostavile sve zemlje EU-a.

Do 3. prosinca 2021. i svakih pet godina nakon toga, Komisija mora pregledati funkcioniranje i učinkovitost ove uredbe na temelju podataka dobivenih svake godine i iskustva s njezinom primjenom.

POZADINA

Nezakonita sječa* stabla, sveprisutni je problem okoliša, gospodarstva i društva koji pridonosi klimatskim promjenama, gubitku bioraznolikosti, gubitku prihoda, sukobima (ponekad i oružanim) oko zemljišta i resursa te korupciji.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Dubinska analiza: upravljanje rizicima kako bi se smanjio rizik nezakonito dobivenog drva (ili proizvoda koji ga sadržavaju) koje se nudi za prodaju na tržištu EU-a.
Nezakonita sječa: znači posječeno u suprotnosti sa zakonodavstvom u zemlji sječe.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (SL L 295, 12.11.2010., str. 23.–34.)

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 363/2012 od 23. veljače 2012. o pravilima postupanja za priznanje i oduzimanje priznanja nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (SL L 115, 27.4.2012., str. 12.–16.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 607/2012 od 6. srpnja 2012. o detaljnim pravilima za sustav dužne pažnje i učestalost i vrste provjera nadzornih organizacija, kako je predviđeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drva i proizvode od drva (SL L 177, 7.7.2012., str. 16.–18.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (SL L 347, 30.12.2005., str. 1.–6.)

Sukcesivne izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Komisije (EZ) br. 1024/2008 od 17. listopada 2008. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 o uspostavi sustava FLEGT za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (SL L 277, 18.10.2008., str. 23.–29.)

Posljednje ažuriranje 29.08.2019