Zakon EU-a o gospodarenju otpadom

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/98/EZ o otpadu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ovom se direktivom utvrđuje pravni okvir obrade otpada u EU-u. Osmišljena je radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi naglašavanjem važnosti odgovarajućeg gospodarenja otpadom, tehnika oporabe i zbrinjavanja radi smanjenja pritisaka na resurse i poboljšanja njihove uporabe.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 12. prosinca 2008. Zemlje EU-a trebale su uključiti direktivu u svoje nacionalno pravo do 12. prosinca 2010.

KLJUČNI POJMOVI

* Nusproizvod: rezultat proizvodnog procesa koji nije bio primarni cilj tog procesa. Za razliku od otpada, mora se moći kasnije upotrebljavati. Direktivom se Europskoj komisiji dopušta utvrđivanje kriterija koje tvari moraju zadovoljiti kako bi se nusproizvodi razlikovali od otpada.

POZADINA

Proizvodnja otpada nekada je bila neizbježan i nepovoljan nusproizvod ekonomske aktivnosti i rasta. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i pozornoj poljoprivredi, ta je ciklična veza razbijena.

DOKUMENT

Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva. (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.–30.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2008/98/EC uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2014/955/EU od 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 370, 30.12.2014., str. 44. – 86.)

Direktiva (EU) 2015/1127 od 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 184, 11.7.2015., str. 13.–15.). Pogledajte ispravak.

Posljednje ažuriranje 24.02.2016