Plan SET za razvoj tehnologija s niskim udjelom ugljika

Kao dio strategije za razvoj gospodarstva s niskim udjelom ugljika, Europska unija (EU) postavila je klimatske i energetske ciljeve za 2020. Tehnologija može igrati važnu ulogu u postizanju tih ciljeva. Plan SET tehnološki je stup za energetsku i klimatsku politiku EU-a.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ulaganje u razvoj tehnologija s niskim udjelom ugljena (Plan SET) (COM(2009) 519 završna verzija od 7. listopada 2009.)

SAŽETAK

ČEMU SLUŽII OVAJ PLAN?

Cilj Europskog strateškog plana razvoja energetskih tehnologija (Plan SET) jest ubrzati razvoj i uporabu tehnologija s niskim udjelom ugljika do 2020. Potiče suradnju između država EU-a, poduzeća i istraživačkih institucija koje mogu smanjiti troškove udruživanjem vještina i objekata. Također pomaže u financiranju projekata.

KLJUČNE TOČKE

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europskog strateškog energetsko-tehnološkog plana.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Energetske tehnologije i inovacije (COM(2013) 253 završna verzija od 2. svibnja 2013.)

Posljednje ažuriranje 05.08.2015