Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/28/EZ – promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva (EU) 2015/1513 mijenja i dopunjuje Direktive 2009/28/EZ i 98/70/EZ, pravo EU-a o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva. Između ostalog, za cilj ima početak prijelaza s konvencionalnih* (prva generacija) biogoriva na napredna* (druga generacija) biogoriva koja donose značajno smanjenje stakleničkih plinova. Uvodi maksimalan iznos od 7 % za konvencionalna biogoriva za izračun za ciljeve direktive o energiji iz obnovljivih izvora za konačnu potrošnju energije u prijevozu do 2020. godine.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 25. lipnja 2009. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 5. prosinca 2010.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

* KLJUČNI POJMOVI

Energija iz obnovljivih izvora: energija iz nefosilnih izvora, u što se ubrajaju vjetroenergija, solarna energija, hidroenergija, biomasa, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda (npr. metan).

Konvencionalna biogoriva: izrađena od usjeva hrane, kao što su šećer, škrob i biljna ulja. Izrađuju se od zemlje koristeći sirovine koje se također mogu koristiti za hranu i hranu za životinje.

Napredna biogoriva: izrađena od izvora koji se ne natječu izravno s usjevima hrane i stočne hrane, poput otpada i poljoprivrednih otpadaka.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.-62.)

Sukcesivne izmjene i dopune te ispravci Direktive 2009/28/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.-68.)

Vidi pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 21.02.2017