Izlaganje azbestu: zaštita na radu

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/148/EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Azbest je prirodni mineral čija se vlakna mogu razdvojiti u tanke i trajne niti. Naširoko se koristio u mnogim industrijama, jer su vlakna odlični izolatori (otporna na vrućinu, vatru i kemikalije i ne provode struju).

Međutim, to je vrlo opasna tvar (razvrstana kao 1A kancerogena tvar u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, pakiranju i označivanju kemikalija). Ako se proizvodi koji sadrže azbest pomiču, malena vlakna moguće je udahnuti, što s vremenom vodi do bolesti kao što su azbestoza*, mezoteliom* i drugi oblici raka.

Zabranjeno

Zabranjene su aktivnosti one tijekom koji su radnici izloženi azbestnim vlaknima prilikom:

Jedina iznimka od ove zabrane obrada su i odlaganje proizvoda koji nastaju pri rušenju ili uklanjanju azbesta.

U cijelom EU-u na snazi je opća zabrana bilo koje primjene azbesta postupkom prskanja, kao i radni postupci koji uključuju materijale niske gustoće za izolaciju i zvučnu izolaciju, a sadrže azbest.

Uklanjanje i rušenje

Prerada i odlaganje proizvoda koji su nastali uklanjanjem i rušenjem azbesta dopušteni su gdje se azbest uklanja u sklopu unaprijed planiranih operacija, prije bilo kakvog općeg rušenja. Izlaganje mora biti smanjeno na najmanju moguću razinu:

Procjena rizika

Ako postoji vjerojatan rizik izlaganju prašini koja nastaje od azbesta, taj se rizik mora procijeniti tako da se utvrdi priroda i stupanj izlaganja radnika prašini na temelju uzimanja uzoraka koje mora biti reprezentativno za osobnu izloženost radnika. Poslodavci moraju poslati obavijest odgovornom tijelu zemlje EU-a prije početka ikakvih radova, uključujući:

Ograničenje koncentracije

Ni jedan radnik ne smije biti izložen koncentraciji azbesta u zraku većoj od 0,1 vlakna na cm3. Ako je ta vrijednost premašena, potrebno je zaustaviti radove do poduzimanja dodatnih mjera za zaštitu dotičnih radnika, uključujući:

Osposobljavanje

Poslodavac osigurava odgovarajuće osposobljavanje svim radnicima koji jesu ili bi mogli biti izloženi prašini azbesta ili materijala koji sadrže azbest, u redovitim intervalima i bez ikakvih troškova za radnike. Osposobljavanje mora uključivati informacije o:

Procjena i nadzor zdravlja

Prije početka izlaganja mora se obaviti procjena zdravstvenog stanja svakog radnika, a dodatne procjene moraju se obavljati najmanje svake tri godine. Liječnici mogu savjetovati pojedinačne zaštitne mjere, koje mogu uključivati povlačenje dotičnog radnika iz bilo kakve izloženosti azbestu.

Odgovornosti zemalja EU-a

Zemlje EU-a moraju bilo koji nacionalni zakon koji donesu u tom području dostaviti Europskoj komisiji i svakih pet godina podnijeti izvješće o praktičnoj provedbi direktive. Također moraju voditi evidenciju potvrđenih slučajeva azbestoze i mezotelioma.

Ova direktiva stavlja izvan snage prethodnu direktivu (Direktiva 83/477/EEZ), koja je značajno izmijenjena i dopunjena nekoliko puta.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. siječnja 2010.

KLJUČNI POJMOVI

*Azbestoza: kronična upalna bolest pluća uzrokovana udisanjem i zadržavanjem azbestnih vlakana. To može dovesti do vrlo otežanog disanja i nosi povećani rizik od određenih vrsta raka.

*Mezoteliom: agresivna vrsta raka koji utječe na tkivo oko pluća i trbuha. Izloženost azbestu primarni je uzrok i rizični čimbenik.

DOKUMENT

Direktiva 2009/148/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem azbestu na radu (SL L 330, 16.12.2009., str. 28.–36.)

Posljednje ažuriranje 06.06.2016