Europa 2020.: strategija Europske unije za rast i zapošljavanje

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija (COM(2010) 2020 final) – Europa 2020.: Strategija za pametan, održiv i uključiv rast

ČEMU SLUŽI STRATEGIJA EUROPA 2020.?

Cilj strategije Europa 2020. jest osigurati da gospodarski oporavak Europske unije (EU) nakon gospodarske i financijske krize podržava niz reformi kako bi se izgradili čvrsti temelji za rast i stvaranje radnih mjesta do 2020. Baveći se strukturnim slabostima gospodarstva EU-a te gospodarskim i socijalnim pitanjima, strategija u obzir uzima i dugoročne izazove globalizacije, pritiska na resurse i starenje.

KLJUČNE TOČKE

Provedba strategije u sklopu Europskog semestra

GLAVNI DOKUMENT

Komunikacija Komisije – Europa 2020. Strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010) 2020 final, 3.3.2010.)

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Provjera napretka strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Mjere za stabilnost, rast i zapošljavanje (COM (2012) 299 final, 30.5.2012)

Zaključci Europskog vijeća iz Bruxellesa od 25. i 26. ožujka 2010.

Preporuka Vijeća (EU) 2015/1184 od 14. srpnja 2015. o općim smjernicama ekonomskih politika država članica i Europske unije (SL L 192 od 18.7.2015., str. 27.–31.)

Odluka Vijeća (EU) 2015/1848 od 5. listopada 2015. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica za 2015. (SL L 268, 15.10.2015., str. 28.–32.)

Posljednje ažuriranje 07.02.2017