Pojačana suradnja EU-a u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Deklaracija europskih ministara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i Europske komisije o pojačanoj europskoj suradnji u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

KOJI JE CILJ OVE DEKLARACIJE?

KLJUČNE TOČKE

Kopenhaški proces čini integralni dio „Obrazovanja i osposobljavanja” (ET 2020.), strateškog kompleta pravila, i njime se želi doprinijeti postizanju ciljeva vezanih uz obrazovanje strategije Europa 2020.

Proces se sastoji od:

Prioriteti

Prioriteti utvrđeni Deklaracijom iz Kopenhagena pružaju temelj za dobrovoljnu suradnju u SOO-u. S ciljem iz 2010. nastojali su:

Postignuća

Slijed izjava utvrdio je uspjeh EU-a u postizanju tih ciljeva, kao i u koracima za poboljšavanje daljnje suradnje u SOO-u.

Izjavom iz Maastrichta iz 2004. potvrdio se uspjeh Kopenhaškog procesa u podizanju vidljivosti i profila SOO-a na europskoj razini. Njome su se također razvili prioriteti utvrđeni Deklaracijom iz Kopenhagena te su utvrđeni specifični prioriteti za rad na SOO-u na nacionalnoj razini, uključujući:

Izjavom iz Helsinkija iz 2006. ocijenio se Kopenhaški proces i pregledali su se njegovi prioriteti i strategije. U njoj je naveden veliki broj postignuća, uključujući:

Izjavom iz Bordeauxa iz 2008. provjerili su se prioriteti i strategije Kopenhaškog procesa u svjetlu budućeg programa obrazovanja i osposobljavanja nakon 2010. U njoj je utvrđeno da je proces učinkovit u promicanju slike SOO-a, dok je istodobno zadržana raznolikost nacionalnih sustava SOO-a. Međutim, zatražen je novi poticaj, posebice u pogledu:

Izjavom iz Brugea iz 2010. utvrdili su se dugoročni strateški ciljevi za europsku suradnju u SOO-u za razdoblje 2011. – 2020., zajedno s 22 kratkoročna cilja za razdoblje 2011. – 2014. koji pružaju konkretne mjere na nacionalnoj razini za postizanje tih ciljeva. I dalje se temeljeći na načelima Kopenhaškog procesa, ti su se ciljevi nastavljali na prethodna postignuća, ali su također ciljali odgovoriti na trenutačne i buduće izazove.

U njezinim zaključcima uočeno je da je Kopenhaški proces:

Utvrđeno je da, kako bi SOO mogao odgovoriti na trenutačne i buduće izazove, europski sustavi obrazovanja i osposobljavanja moraju, među ostalim:

Zaključcima iz Rige utvrđen je komplet novih ciljeva za razdoblje 2015. – 2020. koji se temelje na pregledu rezultata ciljeva za razdoblje 2011. – 2014.

Pregledom je ustanovljeno da su ti ciljevi pomogli Europskoj uniji i zemljama kandidatkinjama da se usredotoče i provedu reforme. Za razdoblje 2015. – 2020. utvrđeno je pet prioritetnih područja:

POZADINA

* KLJUČNI POJMOVI

Cjeloživotno učenje: dozvoljava ljudima, u bilo kojem životnom razdoblju, da sudjeluju u poticajnim iskustvima učenja.

GLAVNI DOKUMENT

Deklaracija europskih ministara strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, sazvana u Kopenhagenu 29. i 30. studenoga 2002., o jačanju europske suradnje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – „Deklaracija iz Kopenhagena” (Nije objavljena u Službenom listu)

Posljednje ažuriranje 11.10.2016