Suradnja EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.)

SAŽETAK DOKUMENTA:

Zaključci Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

SAŽETAK

ČEMU SLUŽE OVI ZAKLJUČCI?

KLJUČNE TOČKE

Šest prioriteta za razdoblje 2016.–2020. jesu:

POZADINA

Prema članku 14. Povelje EU-a o temeljnim pravima, „Svatko ima pravo na obrazovanje i na pristup strukovnom i trajnom osposobljavanju”.

Više informacija potražite na internetskoj stranici Europske komisije Strateški okvir – obrazovanje i osposobljavanje 2020.

DOKUMENT

Zaključci Vijeća od 12. svibnja 2009. o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) (SL C 119 od 28.5.2009., str. 2.–10.)

VEZANI DOKUMENT

Zajedničko izvješće Vijeća i Komisije za 2012. godinu o provedbi Strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) – „Obrazovanje i osposobljavanje u pametnoj, održivoj i uključivoj Europi” (SL C 70, 8.3.2012., str. 9.–18.)

Zajedničko izvješće Vijeća i Komisije za 2015. o provedbi strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) – Novi prioriteti za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (SL C 417, 15.12.2015., str. 25.–35.)

Posljednje ažuriranje 29.02.2016