Usvajanje eura

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 974/98 – o uvođenju eura

Članak 140. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

ČEMU SLUŽE UREDBA I ČLANAK 140. UFEU-A?

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 1999.

POZADINA

Godina 2019. označava 20. godišnjicu uvođenja eura. 1. siječnja 1999. 11 zemalja EU-a fiksiralo je svoje devizne tečajeve, donijelo zajedničku monetarnu politiku i na svjetska financijska tržišta uvelo euro kao novu zajedničku valutu. Danas je euro valuta u 19 zemalja EU-a.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura (SL L 139, 11.5.1998., str. 1.–5.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 974/98 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnja djelovanja Unije – Glava VIII. – Ekonomska i monetarna politika – Poglavlje 5. – Prijelazne odredbe – Članak 140. (prethodno članci 121. stavak 1, 122. stavak 2, druga rečenica i 123.stavak 5. TEC) (SL C 202, 7.6.2016., str. 108.–110.)

VEZANI DOKUMENT

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Protokol (br. 13.) o kriterijima konvergencije (SL C 202, 7.6.2016., str. 281.–282.)

Posljednje ažuriranje 14.02.2019