Mehanizam za europsku financijsku stabilnost

Financijska kriza koja je krajem 2008. pogodila globalno gospodarstvo zahtijevala je stvaranje Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (EFSM) kako bi se pomoglo zemljama Europske unije (EU) u poteškoćama, čuvajući tako financijsku stabilnost EU-a.

DOKUMENT

Uredba Vijeća (EU) br. 407/2010 od 11. svibnja 2010. o uspostavi Mehanizma za europsku financijsku stabilnost

SAŽETAK

Financijska kriza koja je krajem 2008. pogodila globalno gospodarstvo zahtijevala je stvaranje Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (EFSM) kako bi se pomoglo zemljama Europske unije (EU) u poteškoćama, čuvajući tako financijsku stabilnost EU-a.

ŠTO RADI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju uvjeti i postupci za odobrenje financijske pomoći EU-a zemlji EU-a koja je zbog događaja izvan svoje kontrole suočena s ozbiljnim gospodarskim ili financijskim poteškoćama ili kojoj takve poteškoće prijete.

KLJUČNE TOČKE

Financijska pomoć

Pomoć se dodjeljuje u obliku zajma ili kreditne linije* odobrene dotičnoj zemlji EU-a. S tim ciljem, Europska komisija može u ime EU-a ugovarati zajmove na tržištima kapitala ili kod financijskih institucija, u skladu s odlukom koju je Vijeće EU-a donijelo kvalificiranom većinom.

Postupak

Zajedno s Komisijom i u suradnji s Europskom središnjom bankom (ESB), zemlja EU-a koja traži financijsku pomoć procjenjuje svoje financijske potrebe. Potom Komisiji dostavlja nacrt programa gospodarskog i financijskog oporavka.

Odluka o odobravanju zajma obuhvaća sljedeće informacije:

Komisija redovito provjerava je li ekonomska politika zemlje korisnice usklađena s njezinim programom prilagodbe i uvjetima koje je utvrdilo Vijeće kako bi nastavila pružati financijsku pomoć koja se odobrava u obrocima.

Usklađenost s ostalim mehanizmima financijske podrške

Mehanizam za europsku financijsku stabilnost usklađen je sa srednjoročnim instrumentom koji pruža financijsku pomoć za platne bilance. Nadalje, ne isključuje upotrebu sredstava izvan EU-a, poput pomoći Međunarodnog monetarnog fonda.

Proračun EFSM-a

EFSM se financira iz proračuna EU-a. Komisija u ime EU-a smije posuditi do ukupno 60 milijardi EUR na financijskim tržištima. Zajmovi se jamče iz proračuna EU-a.

EFSM je aktiviran za Irsku i Portugal u ukupnom iznosu od 46,8 milijardi EUR (22,5 milijardi EUR za Irsku i 24,3 milijardi EUR za Portugal), isplaćenih tijekom tri godine (2011.-2014.).

U srpnju 2015. EFSM je korišten za pružanje kratkoročne pomoći (zajam za premošćivanje) Grčkoj u iznosu od 7,16 milijardi EUR.

Na snazi su posebni dogovori o izloženosti zemalja izvan europodručja.

POZADINA

Europski stabilizacijski mehanizam (ESM) objedinjuje i udružuje EFSM i Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF), dva instrumenta koja su privremeno uspostavljena na početku suvremene dužničke krize te s kojima danas koegzistira.

S vremenom će ESM postati glavni potporni mehanizam za zemlje europodručja suočene s privremenim poteškoćama pri pozajmljivanju novca na financijskim tržištima zbog razina njihovog duga. Njegov maksimalni kapacitet posuđivanja u početku je iznosio 500 milijardi EUR na temelju kapitala od 704,8 milijardi EUR. ESM financiraju zemlje EU-a prema ključu za raspodjelu doprinosa ESB-a*.

Zajmove financira ESM pozajmljivanjem na financijskim tržištima, a za njih jamče njegovi dioničari (zemlje europodručja). Zajmovi se daju pod strogim uvjetima, uključujući povrat javnih financija na održive razine.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

13. svibnja 2010.

Više informacija:

KLJUČNI POJMOVI

* Kreditna linija: odobrenje koje daje Vijeće na prijedlog Komisije zemlji EU-a za povlačenje sredstava iz EFSM-a do određene gornje granice na određeno vremensko razdoblje.

* Ključ za raspodjelu doprinosa ESB-a: ovaj ključ izračunava se kako bi odražavao udio pojedinačne zemlje u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu EU-a. Ove dvije odrednice jednako su važne.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) br. 407/2010

13.5.2010.

-

SL L 118, 12.5.2010., str. 1.-4.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) 2015/1360

8.8.2015.

-

SL L 210, 7.8.2015., str. 1.-2.

Posljednje ažuriranje 14.09.2015