Trgovina proizvodima od tuljana

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1007/2009 o trgovini proizvodima od tuljana

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Utvrđuje usklađena pravila o stavljanju proizvoda od tuljana na tržište EU-a.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. studenoga 2009.

POZADINA

Tuljani se love unutar i izvan EU-a u različite svrhe. Koriste se zbog mesa, ulja, potkožnog masnog tkiva, organa, kože s krznom i najrazličitijih artikala poput kapsula omega-3 i odjeće.

KLJUČNI POJAM

* Inuit: znači autohtoni članovi domovine Inuita, odnosno onih arktičkih i subarktičkih područja u kojima Inuiti, sada ili tradicionalno, imaju domorodačka prava i interese, koje Inuiti prepoznaju kao članove svojega naroda. Pojam obuhvaća Inupiate, Jupike (Aljaska), Inuite, Inuvialuite (Kanada), Kalaallite (Grenland) i Jupike (Rusija).

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 286, 31.10.2009., str. 36.–39.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1007/2009 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1850 od 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 271, 16.10.2015., str. 1.–11.)

Posljednje ažuriranje 31.03.2016