Izvoz kulturnih dobara

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Kako bi se zaštitila europska kulturna dobra, njome se želi osigurati obavljanje jedinstvenih provjera tijekom izvoza izvan carinskog područja Europske unije (EU) uz pomoć izvoznih dozvola.

KLJUČNE TOČKE

Uredba navodi pravila za izvoz kulturnih dobara s ciljem njihove zaštite. Njome se osigurava provođenje jedinstvenih provjera tih izvoza na vanjskim granicama EU-a. Kategorije kulturnih dobara na koje se primjenjuje ova uredba navedene su u Prilogu I.

Izvozna dozvola

Provedba

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba (EU) br. 116/2009 kodificirana je verzija originalnog dokumenta (Uredba (EEZ) br. 3911/92) i njegovih sukcesivnih izmjena i dopuna. Primjenjuje se od 2. ožujka 2009.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara (kodificirana verzija) (SL L 39, 10.2.2009., str. 1.-7.)

VEZANI DOKUMENTI

Popis tijela ovlaštenih za izdavanje izvoznih dozvola za kulturna dobra, objavljen u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 (SL C 164, 16.7.2009., str. 6.-20.)

Popis carinarnica ovlaštenih za obavljanje formalnosti u vezi s izvozom kulturnih dobara, objavljen u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 (SL C 134, 13.6.2009., str. 9.-13.)

Posljednje ažuriranje 20.02.2017