Sigurniji kozmetički proizvodi za građane EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 11. srpnja 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinaka) (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.–209.)

Naknadne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1223/2009 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju, potvrđivanju i pravnoj prihvatljivosti alternativnih metoda koje se primjenjuju umjesto ispitivanja na životinjama u području kozmetičke industrije (2018.) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Revizija Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima u pogledu tvari koje uzrokuju poremećaje endokrinog sustava (COM(2018) 739 final, 7.11.2018.)

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću – o tvrdnjama iznesenim o proizvodima na temelju zajedničkih kriterija u području kozmetike (COM(2016) 580 final, 19.9.2016.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o testiranju na životinjama i marketinškoj zabrani i o trenutnom stanju u odnosu na alternativne metode u kozmetici (COM(2013) 135 final, 11.3.2013.)

Posljednje ažuriranje 18.05.2021