Sigurnija kozmetika za Europljane

Uredba (EZ) br. 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Čini kozmetičke proizvode koji se prodaju u EU-u sigurnijima učvršćavajući zahtjeve o sigurnosti.

Pojednostavljuje postupke za poduzeća i regulatorna nadležna tijela u sektoru.

Ažurira pravila kako bi uzela u obzir najnoviji tehnološki napredak, uključujući moguće korištenje nanomaterijala.

Utvrđuje postojeću zabranu testiranja na životinjama.

KLJUČNE TOČKE

Dodatni zahtjevi za proizvođače u prikupljanju izvješća o sigurnosti potrebnih kako bi se proizvod stavio na tržište.

Novi koncept „odgovorne osobe”za svaki proizvod:

proizvođači ne mogu staviti bilo koji proizvod na tržište EU-a dok god nisu odredili jasno utvrđenu osobu ili poduzeće unutar EU-a u ovoj ulozi;

ta osoba ili poduzeće mora osigurati da je proizvod u skladu sa svim relevantnim sigurnosnim zahtjevima sukladno zakonodavstvu.

Smanjena je birokracija za proizvođače s obzirom da moraju registrirati svoje proizvode samo jednom, u sklopu Portala EU-a za prijavu kozmetičkih proizvoda.

Novi zahtjev za izvještavanje o ozbiljnim neželjenim učincima:

odgovorne osobe i distributeri obvezni su o takvim učincima izvijestiti vlastita nacionalna nadležna tijela;

nacionalna nadležna tijela moraju podijeliti te informacije - zajedno s onima koje prime iz drugih izvora (korisnici, zdravstveni djelatnici) - s njihovim ekvivalentima u drugim zemljama EU-a.

Pakiranje mora sadržavati brojne informacije, uključujući naziv i adresu odgovorne osobe, sadržaj, mjere opreza za uporabu i popis sastojaka.

Nova pravila za uporabu nanomaterijala.

Popisi zabranjenih ili ograničenih tvari za uporabu u kozmetici.

Distributeri moraju provjeriti da su označivanje, uključujući korištenje do određenog datuma, kao i jezični zahtjevi, u redu.

OD KADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Od 11. srpnja 2013.

POZADINA

Kozmetika - sigurnosna pravila EU-a

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1223/2009

11.7.2013.; 1.12.2010. (članak 15. stavci 1. i 2., članci 14., 16., 31. i 32.) 11.1.2013. (članak 16., stavak 3., drugi odjeljak)

-

SL L 342, 22.12.2009., str. 59.-209.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Uredbe (EZ) br. 1223/2009 uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o testiranju na životinjama i marketinškoj zabrani i o trenutnom stanju u odnosu na alternativne metode u kozmetici (COM(2013)135 završna verzija od 11. ožujka 2013.).

Posljednje ažuriranje 19.06.2015