Znak za okoliš

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 66/2010 o znaku za okoliš EU-a

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Mjerila za dodjelu

Nadležna tijela

Postupak dodjele i uporaba znaka

Odbor Europske unije za znak za okoliš (EUEB)

Odlukom Komisije iz 2010. godine (Odluka 2010/709/EU) osniva se EUEB. Njegove članove imenuje Komisija. Sastoji se od predstavnika zemalja EU-a i Europskog gospodarskog prostora te određenih europskih organizacija koje predstavljaju, primjerice, potrošače, poduzeća i ekološka pitanja. Komisija se savjetuje s EUEB-om prilikom razvoja ili revizije mjerila i zahtjeva za dodjelu znaka.

Ekološka mjerila

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 19. veljače 2010.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (SL L 27, 30.1.2010., str. 1.-19.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 66/2010 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Komisije 2010/709/EU od 22. studenoga 2010. o osnivanju Odbora Europske unije za znak zaštite okoliša (SL L 308, 24.11.2010., str. 53)

Uredba Komisije (EU) br. 782/2013 od 14. kolovoza 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EU) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o znaku za okoliš EU-a (SL L219, 15.8.2013., str. 26.-27.)

Odluka Komisije (EU) 2016/2003 od 14. studenoga 2016. o izmjeni odluka 2009/300/EZ, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU i 2012/721/EU radi produljenja razdoblja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (SL L 308, 16.11.2016., str. 59.–61.)

Posljednje ažuriranje 31.01.2017