Standardi EU-a za prirodne mineralne vode

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/54/EZ – iskorištavanje i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Usklađuje uvjete u kojima se prirodne mineralne vode mogu prodavati u EU-u i osigurava da su one sigurne za ljudsku potrošnju.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 16. srpnja 2009.

POZADINA

Za više informacija, vidjeti „Prirodne mineralne vode i izvorska voda” na internetskoj stranici Europske komisije.

KLJUČNI POJMOVI

* gazirana prirodna mineralna voda: voda kojoj je dodan ugljikov dioksid (CO2) koji nije podrijetlom iz vodonosnika iz kojeg potječe voda.

* prirodno gazirana prirodna mineralna voda: voda u kojoj je nakon dekantiranja, ako se provodi, i punjenja u ambalažu sadržaj CO2 podrijetlom iz izvora jednak onom na izvoru. Pri tome se uzima u obzir, prema potrebi, ponovno dodavanje količine CO2 iz istog vodonosnika koja odgovara količini oslobođenoj tijekom navedenih postupaka.

DOKUMENT

Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (SL L 164, 26.6.2009., str. 45.-58.)

Posljednje ažuriranje 12.04.2016