Zaštita mladih ljudi na radu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 94/33/EZ – zaštita mladih ljudi na radu

KOJI JE CILJ DIREKTIVE?

Njome se utvrđuju minimalni uvjeti kako bi se mogao jamčiti napredak u zaštiti zdravlja i sigurnosti mladih radnika.

KLJUČNE TOČKE

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 9. rujna 1994. Zemlje EU-a morale su je ukljčiti u nacionalno pravo do 22. lipnja 1996.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL L 216, 20.8.1994., str. 12.–20.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 94/33/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Direktive 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na radu (COM(2004) 105 konačna verzija, 16.2.2004.)

Izvješće Komisije o učincima prijelaznog razdoblja odobrenog Ujedinjenoj Kraljevini vezano uz određene odredbe Direktive Vijeća 94/33/EZ o zaštiti mladih ljudi na radu (COM(2000)457 konačna verzija, 20.7.2000.)

Posljednje ažuriranje 05.12.2016