Zdravlje i sigurnost na radu: izloženost buci

 

SAŽETAK

Direktiva se odnosi na aktivnosti u kojima su radnici izloženi rizicima koji su uzrokovani bukom kao posljedica njihovog rada.

ŠTO RADI OVA DIREKTIVA?

Definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od rizika njihovom zdravlju i sigurnosti kao rezultat izloženosti buci, a posebno rizike po sluh.

KLJUČNE TOČKE

Na radnom mjestu, granične vrijednosti izloženosti buci, koje se ne smiju prekoračiti, uglavnom se odnose na dnevnu ili tjednu izloženost od 87 decibela (dB), uzimajući u obzir prigušenje buke koje osigurava osobna oprema za zaštitu sluha.

Upozoravajuće vrijednosti izloženosti, razina decibela na kojoj poslodavac mora poduzeti određene mjere, definirane su dnevnom ili tjednom izloženosti od 80 dB (donja vrijednost) i 85 dB (gornja vrijednost).

Poslodavac snosi odgovornost procjene i prema potrebi mjerenja razine buke kojoj su radnici izloženi, posebno obraćajući pozornost na sljedeće:

razinu, vrstu i trajanje, uključujući izloženost impulsnom šumu*;

granične vrijednosti izloženosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti;

utjecaje na radnike iz posebno osjetljivih rizičnih skupina;

utjecaje koji proizlaze iz interakcije između buke i ototoksičnih tvari na poslu, vibracija ili zvučnih signala upozorenja i drugih zvukova povezanih sa sigurnosti;

podatke proizvođača o emisiji buke;

zamjensku opremu koja bi mogla smanjiti buku;

buku izvan uobičajenog radnog vremena;

podatke dobivene zdravstvenim nadzorom; i

dostupnost opreme za zaštitu sluha.

Do najveće moguće mjere rizične čimbenike potrebno je ukloniti na izvoru ili smanjiti na najmanju moguću razinu, uzimajući u obzir:

druge metode rada s manjom izloženosti;

odabir odgovarajuće opreme;

projektiranje radnih mjesta;

osposobljavanje, savjetovanje i sudjelovanje radnika;

korištenje pregrada, obloga, zaštitnih slojeva koji apsorbiraju zvuk,prigušivanje i izolacija;

održavanje radnih mjesta i opreme; i

organizaciju posla, rasporeda i vremena odmora.

Izloženost radnika ni u kojim okolnostima ne smije prekoračiti granične vrijednosti izloženosti.

Radna mjesta koja prekoračuju upozoravajuće vrijednosti izloženosti moraju biti primjereno označena i mora im biti ograničen pristup. Poslodavac radnicima mora osigurati osobnu opremu za zaštitu sluha. Korištenje opreme za zaštitu sluha obvezno je gdje razina buke prekoračuje gornju upozoravajuću vrijednost izloženosti.

Ako razine buke predstavljaju zdravstveni rizik, zemlje EU-a moraju osigurati prikladan zdravstveni nadzor radnika. Oni koji su bili izloženi razini buke iznad gornje upozoravajuće vrijednosti izloženosti imaju pravo na pregled sluha, dok oni čija je razina izloženosti buci iznad donje upozoravajuće vrijednosti izloženosti imaju pravo na preventivno audiometričko testiranje.

Ako se dijagnosticira oštećenje sluha, liječnik će procijeniti je li vjerojatno da je oštećenje rezultat izloženosti buci na poslu. Ako je to slučaj:

radnik mora biti obaviješten o tome;

poslodavac mora revidirati procjenu rizika i mjere za smanjenje rizika;

poslodavac mora uzeti u obzir savjete liječnika, uključujući i mogućnost premještanja radnika; i

poslodavac mora nastaviti s nadzorom i revizijom zdravstvenog stanja bilo kojeg radnika koji je bio izložen na sličan način.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva je stupila na snagu 15. veljače 2003.

KLJUČNI POJAM

* Impulsni šum: buka jakog intenziteta kratkog trajanja, poput udarca čekićem.

DOKUMENT

Direktiva 2003/10/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. veljače 2003. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u odnosu na izloženost radnika rizicima koji proizlaze iz fizičkih čimbenika (buke) (sedamnaesta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2003/10/EZ

15.2.2003.

14.2.2006. Za sektor glazbe i zabave: 15.2.2008. Za osoblje na plovilima koja plove morem: 15.2.2011.

SL L 42, 15.2.2003., str. 38.–44.

Zakon(i) o dopunama i izmjenama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2007/30/EZ

28.6.2007.

31.12.2012.

SL L 165, 27.6.2007., str. 21.–24.

Uredba (EZ) br. 1137/2008

11.12.2008.

SL L 311, 21.11.2008., str. 1.–54.

Sukcesivne izmjene, dopune i promjene Direktive 2003/10/EZ uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 02.10.2015