Zdravlje i sigurnost radnika: uvjeti primjenjivi na mjesto rada

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 89/654/EEZ o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištima

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

U ovoj se direktivi navode zahtjevi čiji je cilj zaštita zdravlja i sigurnost radnika na njihovom mjestu rada*.

Ovom se direktivom nadopunjuju opće odredbe Direktive 89/391/EEZ o pitanjima zdravlja i sigurnosti na radu.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se ne primjenjuje na:

Obveze poslodavaca

Mjerodavni sigurnosni i zdravstveni uvjeti nalaze se u Prilogu I. direktivi za slučajeve mjesta rada kojima se korist prvi put nakon 31. prosinca 1992. ili kada su se ove lokacije konvertirale nakon ovog datuma. Mjesta rada, koja su se upotrebljavala prije 1. siječnja 1993., morala su zadovoljiti uvjete navedene u Prilogu II. direktivi.

Dodatno, poslodavac mora jamčiti:

Informiranje i savjetovanje radnika

Izvješćivanje

Države EU-a moraju izvještavati svakih pet godina Europsku komisiju o provedbi Direktive 89/391/EEZ i povezanim direktivama, uključujući Direktivu 89/654/EEZ.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. prosinca 1989. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 31. prosinca 1992.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Mjesto rada: mjesto namijenjeno radu u prostorima poduzeća gdje je radnik zaposlen te bilo koje drugo mjesto unutar poduzeća kojem radnik ima pristup tijekom svojeg rada.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/654/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištima (prva pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 393, 30. 12. 1989., str. 1.-12.)

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 89/654/EZ uključeni su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29. 6. 1989., str. 1.-8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.11.2018