Zdravlje i sigurnost na radu – opća pravila

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ – mjere za poboljšanje sigurnosti i zdravlja radnika na radu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ovom direktivom uvode se mjere za poboljšanje zdravlja i sigurnosti osoba na radu. Utvrđuju se obveze poslodavaca* i zaposlenika* kako bi se smanjile nesreće na radu i profesionalne bolesti na radnom mjestu.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se primjenjuje na sve sektore javne i privatne djelatnosti (industrijske, poljoprivredne, trgovinske, administrativne, uslužne, obrazovne, kulturne, zabavne i ostale).

U njoj se navodi da poslodavci:

Ostale ključne točke

KLJUČNI POJMOVI

* Zaposlenik: svaka osoba koju zapošljava poslodavac, uključujući novake i vježbenike, ali ne i kućne pomoćnice.

* Poslodavac: svaka osoba koja je u poslovnom odnosu s nekime i snosi odgovornost za poduzeće.

POZADINA

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 89/391/EEZ

19.6.1989.

31.12.1992.

SL L 183, 29.6.1989., str. 1.–8.

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 1882/2003

20.11.2003.

SL L 284, 31.10.2003., str. 1.–53.

Direktiva 2007/30/EZ

28.6.2007.

31.12.2012.

SL L 165, 27.6.2007., str. 21.–24.

Uredba (EZ) br. 1137/2008

11.12.2008.

SL L 311, 21.11.2008., str. 1.–54.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 89/391/EEZ uključeni su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 08.05.2020