Osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET)

Europski referentni okvir za kvalitetu jedan je iz serije europskih inicijativa osmišljenih da potaknu mobilnost radne snage. Pomaže zemljama u praćenju i nadgledanju poboljšanja u njihovim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET).

DOKUMENT

Preporuka Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o uspostavi Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Službeni list C 155, 8.7.2009., str. 1.-10.).

SAŽETAK

Europski referentni okvir za kvalitetu jedan je iz serije europskih inicijativa osmišljenih da potaknu mobilnost radne snage. Pomaže zemljama u praćenju i nadgledanju poboljšanja u njihovim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET).

ŠTO RADI OVA PREPORUKA?

Njome se utvrđuje Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete. Instrumentarij je sa zajedničkim europskim referencama. Nacionalna tijela mogu na dobrovoljnoj bazi primjenjivati aspekte koje smatraju najkorisnijima za razvoj, poboljšanje, usmjeravanje i ocjenjivanje kvalitete svojih vlastitih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET).

KLJUČNE TOČKE

U svibnju 2014. vlade EU-a navele su napretke postignute u osiguranju kvalitete u obrazovanju i osposobljavanju te su usuglasile potrebu za daljnjim napretkom.

POZADINA

Preporuka bi trebala pomoći u modernizaciji sustava obrazovanja i osposobljavanja te osigurati da ljudi ne odlaze bez kvalifikacija. Također cilja poboljšati međuodnos među obrazovanjem, osposobljavanjem i zapošljavanjem.

Za više informacija pogledajte:

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o uspostavi Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (COM(2014) 30 završna verzija od 28.1.2014.) .

Zaključci Vijeća od 20. svibnja 2014. o osiguranju kvalitete za potporu obrazovanju i osposobljavanju (SL C 183, 14. 6. 2014., str. 30.-35.).

Posljednje ažuriranje 30.07.2015