Cjeloživotno učenje: Europske kvalifikacije

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uspostavljanje europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje – preporuka

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA PREPORUKA?

Njome se stvara zajednički program, poznat pod nazivom europski kvalifikacijski okvir (EKO), kako bi se zemljama EU-a i njihovim obrazovnim ustanovama, poslodavcima i pojedincima pomoglo usporediti kvalifikacije diljem sustava obrazovanja i osposobljavanja na razini EU-a. Riječ je o alatu ključnom za razvijanje europskog tržišta rada.

KLJUČNE TOČKE

POZADINA

Bolonjskom deklaracijom iz 1999. promicala se mobilnost i transparentnost u području obrazovanja u EU-u. U međuvremenu je bolonjski proces EU približio postizanju usporedivog, usklađenog i dosljednog sustava visokog obrazovanja koji je ukazao na potrebu za sličnim djelovanjem u području strukovnog obrazovanja.

DOKUMENT

Preporuka Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi Europskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (SL C 111, 6.5.2008., str. 1.–7.)

Posljednje ažuriranje 12.01.2016