Bolonjski proces: uspostava europskog prostora visokog obrazovanja

Bolonjski proces, koji je pokrenut Bolonjskom deklaracijom (1999.) i koji se ocjenjuje svake 3 godine na Ministarskim konferencijama, ima za cilj uvođenje bolje usporedivosti, usklađenosti i dosljednosti u sustavu europskog visokog obrazovanja.

DOKUMENT

Bolonjska deklaracija od 19. lipnja 1999. - Zajednička deklaracija europskih ministara obrazovanja (nije objavljena u Službenom listu).

SAŽETAK

Bolonjski proces, koji je pokrenut Bolonjskom deklaracijom (1999.) i koji se ocjenjuje svake 3 godine na Ministarskim konferencijama, ima za cilj uvođenje bolje usporedivosti, usklađenosti i dosljednosti u sustavu europskog visokog obrazovanja.

KLJUČNE TOČKE

POZADINA

Zemlje potpisnice Europske kulturne konvencije (1954.) prihvatljive su za članstvo u EHEA-i, pod uvjetom da objave svoju nakanu uključivanja ciljeva Bolonjskog procesa u svoj vlastiti sustav visokog obrazovanja. One bi također trebale pružiti informacije o tome kako će provoditi načela i ciljeve.

Bolonjski proces sukladan je s ciljevima okvira za obrazovanje i usavršavanje EU-a i njegove Strategije Europa 2020. za rast i radna mjesta.

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici EHEA-e.

VEZANI DOKUMENTI

Europski prostor visokog obrazovanja u 2015.: Bolonjski proces - Provedbeno izvješće

Zaključci Vijeća o globalnoj dimenziji europskog visokog obrazovanja (SL C 28 od 31.1.2014., str. 2.-5.).

Posljednje ažuriranje 23.07.2015