Europass - veća mobilnost za učenje i rad u Europi

Standardizirani dosje, u kojemu se navode osobne vještine i kvalifikacije, koji je besplatan i elektronički dostupan na 28 jezika, može pomoći građanima u potrazi za poslom ili za osposobljavanjem bilo gdje u Europi.

DOKUMENT

Odluka br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass).

SAŽETAK

Standardizirani dosje, u kojemu se navode osobne vještine i kvalifikacije, koji je besplatan i elektronički dostupan na 28 jezika, može pomoći građanima u potrazi za poslom ili za osposobljavanjem bilo gdje u Europi.

ŠTO RADI OVA ODLUKA?

Ova odluka pokreće Zajednički okvir Europske unije (EU) s ciljem omogućavanja građanima da predstave svoje kvalifikacije i kompetencije jasno i jednostavno kroz stvaranje osobnog, usklađenog dosjea dokumenata (Europass).

KLJUČNE TOČKE

Europass je portfelj koji se sastoji od pet dokumenata i elektroničke mape koji može sadržavati opise obrazovnih postignuća građana, službene kvalifikacije, radno iskustvo, vještine i kompetencije.

Sadrži sljedeće elemente:

Inicijativu podržava internetski portal koji građanima dopušta da sami sastave vlastite Europass životopise i jezične portfelje i da sami saznaju sve o drugim Europass dokumentima.

Europass mora biti dosljedan i sukladan s drugim instrumentima koji promoviraju europsku i međunarodnu mobilnost, posebice s:

U izvješću Komisije iz 2013. otkrilo se da bi Europass trebao postati fleksibilniji i lakši za korištenje iskorištavajući potencijal moderne tehnologije. Smatralo se da bi se trenutna struktura trebala pojednostaviti te biti usluga koja je ažurna i više usmjerena prema cilju.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Odluka br. 2241/2004/EZ

1.1.2005.

-

SL L 390 od 31.12.2004., str. 6.-20.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Evaluacija inicijative Europass: Druga evaluacija Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass) (COM(2013) 899 završna verzija od 18.12.2013.).

Posljednje ažuriranje 22.07.2015