Eurydice – Europska mreža za informiranje o obrazovnim sustavima i politikama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Rezolucija Vijeća i ministara obrazovanja o mreži za informiranje o obrazovanju Eurydice

KOJI JE CILJ REZOLUCIJE?

Nastoji ojačati i razviti mrežu Eurydice koja nudi informacije o nacionalnim i europskim strukturama, sustavima i razvojima u području obrazovanja.

KLJUČNE TOČKE

POZADINA

Za više informacija pogledajte odjeljak:

GLAVNI DOKUMENT

Rezolucija Vijeća i ministara obrazovanja sa sastanka unutar Vijeća od 6. prosinca 1990. vezano uz mrežu za informiranje o obrazovanju Eurydice u Europskoj zajednici (SL C 329, 31.12.1990., str. 23.–24.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.–73.)

Posljednje ažuriranje 11.07.2016