Cestovni prijevoz: pravila EU-a o organizaciji radnog vremena profesionalnih vozača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se utvrđuju minimalna pravila za organizaciju radnog vremena vozača, kojima se dopunjuje Uredba (EZ) br. 561/2006 u kojoj se utvrđuju opća pravila o razdobljima vožnje i razdobljima odmora.

KLJUČNE TOČKE

Pravila direktive primjenjuju se na sve „mobilne radnike” koji su zaposleni u poduzeću sa sjedištem u zemlji EU-a za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza. Također se primjenjuju na samozaposlene vozače.

„Radno vrijeme” uključuje:

Maksimalni radni tjedan određen je u trajanju od 48 sati. Međutim, može se produžiti do 60 sati sve dok se prosjek od 48 sati tjedno ne prekorači tijekom četiri mjeseca.

Vozači ne smiju raditi više od šest sati bez stanke. Takve stanke moraju trajati najmanje 30 minuta ako vozač dnevno radi između šest i devet sati.

To je dodatak odredbama Uredbe (EZ) br. 561/2006 kojom se propisuje maksimalno ograničenje vožnje od 4,5 sati bez stanke ili odmora.

U ovoj Direktivi zadržana su pravila Uredbe (EZ) br. 561/2006 o odmoru. Vozači moraju imati dnevna i tjedna razdoblja odmora.

U slučaju noćne smjene, u razdoblju od 24 sata vozač smije raditi najviše 10 sati.

U Izvješću Komisije iz 2014. analizirana je provedba Direktive i Uredbe u razdoblju 2011. – 2012. Utvrđena su određena poboljšanja u primjeni zakonodavstva. Međutim, nepotpunost i neujednačenost podnesaka zemalja EU-a onemogućila je dubinsku analizu učinka na cestovnu sigurnost ili zdravlje i sigurnost vozača. Europska komisija napomenula je da će pokrenuti sveobuhvatno ocjenjivanje funkcioniranja socijalnog zakonodavstva u cestovnom prijevozu.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. ožujka 2002. Morala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 23. ožujka 2005.

POZADINA

Europski parlament odbio je Prijedlog Komisije iz 2008. o izmjeni Direktive kojom bi se isključili samozaposleni vozači i poboljšala njezina provedba. Direktivom su u početku bili obuhvaćeni samo mobilni radnici zaposleni u tvrtki za cestovni prijevoz. Od ožujka 2009. njome su obuhvaćeni svi vozači koji su uključeni u područje primjene Uredbe o vremenima vožnje, stankama i razdobljima odmora.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.–39.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi tijekom razdoblja 2011. – 2012. Uredbe (EZ) br. 561/2006 o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i Direktive 2002/15/EZ o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (27. izvješće Komisije o provedbi socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet) (COM(2014) 709 final, 21.11.2014.)

Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.–14.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 561/2006 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 20.08.2020