Informiranje radnika o radnim uvjetima

U Europskoj uniji (EU) postoji opći zahtjev da svaki poslodavac radniku mora dati dokument koji sadrži ključne elemente ugovora o radu ili o radnom odnosu.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 91/533/EEZ od 14. listopada 1991. o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos.

SAŽETAK

U Europskoj uniji (EU) postoji opći zahtjev da svaki poslodavac radniku mora dati dokument koji sadrži ključne elemente ugovora o radu ili o radnom odnosu.

ŠTO RADI OVA DIREKTIVA?

Osigurava da poslodavci radnicima ponude određene ključne informacije kao što su:

Ova se direktiva ne odnosi na radnike s ugovorom kraćim od 1 mjeseca ili s radnim tjednom kraćim od 8 sati.

KLJUČNE TOČKE

Poslodavac radniku mora dati dokument koji sadrži potrebne informacije unutar 2 mjeseca od početka rada.

Nacionalni zakoni svake države EU-a odlučuju postoji li ugovor o radu i, ako postoji, koji su uvjeti tog ugovora. Definiranje termina „radnik”, „ugovor” i „radni odnos” ostavljeno je nacionalnom zakonodavstvu.

Kada poslodavac zahtijeva od radnika da radi u drugoj zemlji EU-a („radnici u inozemstvu”), tom radniku prije odlaska mora dati dokument koji sadrži potrebne informacije. Dokument mora sadržavati određene dodatne informacije, kao što su valuta isplate naknade za rad i dužina zaposlenja. Ove odredbe ne primjenjuju se u slučaju da trajanje zaposlenja u inozemstvu ne prelazi 1 mjesec.

Poslodavac mora radniku dati pisani dokument unutar 1 mjeseca nakon bilo koje promjene okolnosti.

Ova direktiva ne sprječava države EU-a da uvode povoljnije zakone za radnike.

OD KADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 30. lipnja 1993.

POZADINA

Novi oblici rada doveli su do povećanja broja vrsta radnih odnosa. Ovom direktivom radnicima se želi pružiti usavršena zaštita kako bi se izbjegla nesigurnost o uvjetima radnog odnosa i kako bi se stvorila veća transparentnost na tržištu rada.

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Europske komisije o Uvjetima rada - individualni radni uvjeti.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 91/533/EEZ

28.10.1991.

30.6.1993.

SL L 288 od 18.10.1991., str. 32.-35.

VEZANI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 2014/51/EU od 28. siječnja 2014. o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Konvenciju Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike u kućanstvu iz 2011. (Konvencija br. 189.). (SL L 32, 1.2.2014., str. 32.-32.).

Posljednje ažuriranje 23.07.2015