Zakonodavni postupci

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Članak 289. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ČEMU SLUŽI ČLANAK 289. UGOVORA O FUNKCIONIRANJU EUROPSKE UNIJE?

Njime se preinačuje prethodni postupak donošenja odluka EU-a i time ojačava njegovu sposobnost odlučivanja i djelovanja.

KLJUČNE TOČKE

Članak 289. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) odnosi se na dvije vrste zakonodavnog postupka, odnosno:

Redovni zakonodavni postupak

Posebni zakonodavni postupci

Posebni zakonodavni postupci, kao što im ime govori, iznimka su redovnom zakonodavnom postupku. Oni se upotrebljavaju u nekim osjetljivijim područjima politike. Za razliku od redovnog zakonodavnog postupka, u UFEU-u ne postoji precizan opis posebnih zakonodavnih postupaka. Njihova se pravila stoga utvrđuju za svaki pojedini slučaj na temelju članaka Ugovora kojima se određuju uvjeti za njihovu primjenu.

U posebnim zakonodavnim postupcima, Vijeće je, zapravo, jedini zakonodavac. Parlament je samo povezan s postupkom. Njegova je uloga ograničena na savjetovanje (primjerice u smislu članka 89. UFEU-a u pogledu prekograničnih policijskih aktivnosti) ili suglasnost (primjerice u smislu članka 86. UFEU-a u pogledu Ureda europskog javnog tužitelja), ovisno o slučaju.

POZADINA

GLAVNI DOKUMENT

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti: Institucionalne i financijske odredbe — Glava I.: Odredbe o institucijama — Poglavlje 2.: Pravni akti Unije, postupci donošenja i druge odredbe — Odjeljak 1.: Pravni akti Unije (Članak 289.) (SL C 202, 7.6.2016., str. 172.)

Posljednje ažuriranje 11.10.2017