Vijeće Europske unije

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Članak 16. Ugovora o Europskoj uniji

Članak 237. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 238. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 239. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 240. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 241. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 242. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Članak 243. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

ČEMU SLUŽE OVI ČLANCI?

Njima se utvrđuje uloga, sastav i funkcioniranje Vijeća Europske unije koje predstavlja vlade zemalja EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Uloga

Sastav

Glasovanje

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o Europskoj uniji – Glava III. – Odredbe o institucijama – Članak 16. (SL C 202, 7.6.2016., str. 24.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 237. (SL C 202, 7.6.2016., str. 153.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 238. (SL C 202, 7.6.2016., str. 153.–154.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 239. (SLC 202, 7.6.2016., str. 154.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 240. (SLC 202, 7.6.2016., str. 154.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 241. (SL C 202, 7.6.2016., str. 155.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 242. (SL C 202, 7.6.2016., str. 155.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio šesti – Institucionalne i financijske odredbe – Glava I. – Odredbe o institucijama – Poglavlje 1. – Institucije – Odjeljak 3. – Vijeće – članak 243. (SL C 202, 7.6.2016., str. 155.)

Posljednje ažuriranje 11.12.2017