Trgovinski sporazum između EU-a i Švicarske

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske

Uredba (EEZ) br. 2840/72 o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Glavni ciljevi Sporazuma jesu:

Ukidanje carinskih i necarinskih mjera

Pravila tržišnog natjecanja

Obje strane dužne su poštovati pravila tržišnog natjecanja kojima se zabranjuje zlouporaba dominantnog položaja, kartela i monopola, zajedno s pravilima o državnim potporama.

Zajednički odbor

Sporazumom se uspostavlja zajednički odbor koji se sastoji od članova obje strane. Odbor:

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. siječnja 1973. Niz protokola naknadno su priloženi Sporazumu.

POZADINA

Politički odnosi između EU-a i Švicarske uređeni su putem više od 100 „bilateralnih” sporazuma koji pokrivaju širok spektar aspekata uključujući istraživanje i inovacije, Schengensku zonu, politiku azila i uzajamno priznavanje.

Dodatne informacije potražite ovdje:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (SL L 300, 31.12.1972., str. 189.–280.)

Naknadne izmjene ovog sporazuma ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2840/72 od 19. prosinca 1972. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije i o usvajanju odredaba za njegovu provedbu i o sklapanju dodatnog sporazuma o važenju za Kneževinu Lihtenštajn Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. (SL L 300, 31.12.1972., str. 188.)

VEZANI DOKUMENTI

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države nadležne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj (SL L 53, 27.2.2008., str. 5.–17.)

Sporazum između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 52.–79.)

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. u pogledu odredbi koje se primjenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode (SL L 23, 26.1.2005., str. 19.–48.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti (SL L 114, 30.4.2002., str. 369.–429.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Okvirni sporazum o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Europskih zajednica i Švicarske Konfederacije (SL L 313, 22.11.1985., str. 6.–8.)

Posljednje ažuriranje 10.09.2020