Trgovinski sporazum između EU-a i Švicarske

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske

Uredba (EEZ) br. 2840/72 o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Ciljevi

Glavni ciljevi Sporazuma jesu:

Ukidanje carinskih i necarinskih mjera

Pravila tržišnog natjecanja

Obje strane dužne su poštovati pravila tržišnog natjecanja kojima se zabranjuje zlouporaba dominantnog položaja, kartela i monopola, zajedno s pravilima o državnim potporama.

Zajednički odbor

Sporazumom se uspostavlja zajednički odbor koji se sastoji od članova obje strane. Odbor

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 1. siječnja 1973. Niz protokola naknadno su priloženi Sporazumu.

POZADINA

Politički odnosi između EU-a i Švicarske uređeni su putem više od 100 „bilateralnih” sporazuma koji pokrivaju širok spektar aspekata uključujući istraživanje i inovacije, Schengensku zonu, politiku azila i uzajamno priznavanje.

Dodatne informacije potražite ovdje:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (SL L 300, 31.12.1972., str. 189.–280.)

Naknadne izmjene ovog sporazuma ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2840/72 od 19. prosinca 1972. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije i o usvajanju odredaba za njegovu provedbu i o sklapanju dodatnog sporazuma o važenju za Kneževinu Lihtenštajn Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. (SL L 300, 31.12.1972., str. 188.)

VEZANI DOKUMENTI

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države nadležne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj (SL L 53, 27.2.2008., str. 5.–17.)

Sporazum između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 52.–79.)

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. u pogledu odredbi koje se primjenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode (SL L 23, 26.1.2005., str. 19.–48.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti (SL L 114, 30.4.2002., str. 369.–429.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Okvirni sporazum o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Europskih zajednica i Švicarske Konfederacije (SL L 313, 22.11.1985., str. 6.–8.)

Posljednje ažuriranje 10.09.2020