Zaštita zemljopisnih oznaka – Ženevski akt Lisabonskog sporazuma

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Ženevski akt Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Odluka (EU) 2019/1754 – pristupanje EU-a Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Uredba (EU) 2019/1753 o djelovanju EU-a nakon njezina pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

KOJI JE CILJ OVOG AKTA, ODLUKE I UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Lisabonski sporazum

Ženevski akt

Odluka (EU) 2019/1754

Pravila EU-a

Uredbom su utvrđena pravila kojima se uređuju prava i obveze EU-a u skladu sa Ženevskim aktom. Prema Uredbi:

Uredba se posebno bavi i sljedećim:

OTKAD SE OVAJ AKT, ODLUKA I UREDBA PRIMJENJUJU?

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Oznake zemljipisnog podrijetla: odnosi se proizvode koji potječu s posebnog zemljopisnog područja, kada se kvaliteta, ugled ili druge značajke proizvoda mogu pripisati zemljopisnom podrijetlu.
Oznake izvornosti: zemljopisne oznake koje ukazuju na podrijetlo proizvoda kao i na njegove karakteristične i poznate osobine povezane s lokacijom.

GLAVNI DOKUMENTI

Ženevski akt Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (SL L 271, 24.10.2019., str. 15.–29.)

Odluka Vijeća (EU) 2019/1754 od 7. listopada 2019. o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (SL L 271, 24.10.2019., str. 12.–14.)

Uredba (EU) 2019/1753 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o djelovanju Unije nakon njezina pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (SL L 271, 24.10.2019., str. 1.–11.)

Posljednje ažuriranje 18.05.2020