Pravila za kupoprodajne ugovore između prodavača i potrošača

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe

KAKAV JE CILJ OVE DIREKTIVE?

Ova direktiva ima za cilj osigurati pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, istovremeno pružajući visok stupanj zaštite potrošača. To se postiže uspostavom određenih zajedničkih pravila za kupoprodajne ugovore između prodavača i potrošača.

Ta pravila obuhvaćaju:

KLJUČNE TOČKE

Ova zakonska regulativa primjenjuje se na kupoprodajne ugovore* između potrošača i prodavatelja, o opskrbi robom*.

Ova zakonska regulativa ne primjenjuje se na:

Prodavatelj mora osigurati da roba isporučena potrošaču bude u skladu s kupoprodajnim ugovorom:

Prodavatelj je odgovoran za svaki nedostatak usklađenosti koji se očituje u roku od dvije godine od isporuke. Tijekom prve godine, potrošač ne mora dokazati da je kvar postojao u trenutku isporuke.

Vezano za robu s digitalnim elementima:

Ako je roba neispravna („neusklađenost”), potrošači imaju pravo na sljedeća pravna sredstva:

Komercijalna jamstva:

ZEMLJE EU MOGU:

Zemlje EU:

Europska komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru do 12. lipnja 2024., o provedbi ove direktive.

Stavljanje izvan snage

Direktivom (EU) 2019/771 stavlja se van snage i zamjenjuje se Direktiva 1999/44/EZ (Direktiva o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu — eng. CSGD) od 1. siječnja 2022.

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Zemlje EU moraju primjenjivati ova pravila od 1. Siječnja 2022.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Kupoprodajni ugovor: ugovor po kojem prodavatelj prenosi vlasništvo nad robom na potrošača u zamjenu za cijenu.
Roba:
Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i isporučeni u digitalnom obliku.
Digitalna usluga

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ (SL L 136, 22.5.2019., str. 28.-50.)

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2019/770 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (SL L 136, 22.5.2019., str. 1.-27.)

Uredba (EU) 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (SL L 168, 30.6.2017., str. 1.–11.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2017/1128 ugrađene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7.7.1999., str. 12.-16.)

Pogledajte pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 10.09.2019