Globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP) i stvarne emisije tijekom vožnje (RDE)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/1151 – o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se:

KLJUČNE TOČKE

Zahtjevi za EU homologaciju tipa

Podnošenje zahtjeva za EU homologaciju tipa

Sukladnost proizvodnje

Proizvođač mora izvršiti provjere kako bi utvrdio da su sva vozila koja je proizveo proizvođač u skladu s graničnim vrijednostima emisija.

Sukladnost u uporabi

Moraju se izvršiti provjere kako bi se osiguralo da su pravilno održavana i rabljena vozila u skladu s graničnim vrijednostima tijekom njihova životnog vijeka utvrđenog na sljedeći način:

Uređaji za kontrolu onečišćenja

Pristup OBD-u vozila i podacima o popravku i održavanju vozila

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 27. srpnja 2017.

POZADINA

Za pregled vidjeti: Emisije u automobilskom sektoru (Europska komisija)

KLJUČNI POJMOVI

Odobrenje tipa: postupak kojim se potvrđuje da proizvod udovoljava minimalnom skupu regulatornih i tehničkih zahtjeva.
Poremećajni uređaji: namjerne izmjene sustava kontrole emisija kako bi se na umjetan način smanjila njegova učinkovitost pri normalnoj uporabi vozila.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.–643.)

Naknadne izmjene Uredbe (EU) br. 2017/1151 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.–16.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 04.10.2019