Kontrole gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz njega

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2018/1672 o kontrolama gotovine koja se unosi u EU ili iznosi iz EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Uredbom se uspostavljaju kontrole gotovine* koja se unosi u EU ili iznosi iz njega. Kontrole su osmišljene kao potpora mjerama utvrđenima Direktivom (EU) 2015/849 kojom se sprečava pranje novca i financiranje terorizma.

KLJUČNE TOČKE

Svi koji unose u EU ili iz njega iznose 10 000 EUR ili više dužni su taj iznos prijaviti nadležnim tijelima te zemlje i u pisanom obliku ili elektroničkim putem navesti sljedeće pojedinosti:

Tijela zemalja EU-a mogu:

Tijela zemalja EU-a moraju:

Vlade EU-a moraju:

Komisija:

Stavljanje izvan snage

Uredbom (EU) 2018/1672 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Uredba (EZ) br. 1889/2005 od 2. lipnja 2021.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. lipnja 2021., osim pravila koje se odnose na rad Komisije na tehničkim mjerama koja se primjenjuju od 2. prosinca 2018.

POZADINA

Ovo zakonodavstvo dio je mjera EU-a za suzbijanje financiranja terorizma, pranja novca, utaje poreza i drugih kriminalnim aktivnosti.

Njime se proširuje prethodna pravna definicija „gotovine” s novčanica i obuhvaća čekove, putničke čekove, kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima i zlato.

KLJUČNI POJMOVI

Gotovina: novčanice i kovanice, čekovi, putnički čekovi, kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima, zlatna poluga.
Nositelj: osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU-a i uz sebe, u svojoj prtljazi ili u prijevoznom sredstvu nosi gotovinu.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (SL L 284, 12.11.2018., str. 6.–21.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (SL L 284, 12.11.2018., str. 22.–30.)

Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.–117.)

Sukcesivne izmjene Direktive (EU) 2015/849 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 13.02.2019