Zamrzavanje i oduzimanje imovine

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2018/1805 – uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj joj je olakšati prekogranično oduzimanje nezakonito stečene imovine i dovesti do učinkovitijeg zamrzavanja i oduzimanja sredstava nezakonitog podrijetla u EU-u.

Uredba je dio akcijskog plana koji je razvila Europska komisija za jačanje borbe protiv financiranja terorizma. Ona pridonosi dovršavanju sigurnosne unije osiguravajući da se kriminalcima oduzme imovina.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova uredba određuje pravila prema kojima država članica EU-a priznaje i izvršava na svojem državnom području naloge za zamrzavanje* i naloge za oduzimanje* koje je izdala druga država članica EU-a u okviru postupaka u kaznenim stvarima.

Značajke

Uredba ima niz ključnih značajki kako slijedi.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjivat će se od 19. prosinca 2020.

POZADINA

Uredba se dodaje već postojećem zakonodavstvu o policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima unutar EU-a, uključujući:

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Nalog za zamrzavanje: odluka koju je izdalo ili potvrdilo tijelo izdavatelj kako bi se spriječilo uništenje, mijenjanje, premještanje, prijenos ili uklanjanje imovine radi njezina oduzimanja.
Nalog za oduzimanje: konačna sankcija ili mjera koju je izrekao sud slijedom postupka u vezi s kaznenim djelom i čija je posljedica konačno oduzimanje imovine od fizičke osobe ili društva.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje (SL L 303, 28.11.2018., str. 1.-38.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4.11.2016., str. 1.–8.)

Sukcesivne izmjene Direktive (EU) br. 2016/1919 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21.5.2016., str. 1.–20.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o provedbi Europskog programa sigurnosti za borbu protiv terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije (COM(2016) 230 final, 20.4.2016.)

Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL L 65, 11.3.2016., str. 1.–11)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma (COM(2016) 50 final, 2.2.2016.)

Direktiva 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji (SL L 127, 29.4.2014., str. 39.–50.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.11.2013., str. 1.–12.)

Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL L 142, 1.6.2012., str. 1.–10.)

Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.–7.)

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24.11.2006., str. 59.–78.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2.8.2003., str. 45.–55.)

Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1.5.2014., str. 1.–36.)

Posljednje ažuriranje 11.02.2019