Podatci o električnoj energiji – proizvodnja, prijenos i potrošnja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 543/2013 o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 5. srpnja 2013., uz iznimku članka 4. stavka 1. (o objavljivanju podataka) koji se primjenjuje od 5. siječnja 2015.

POZADINA

Također vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Zona nadmetanja: najveće zemljopisno područje unutar kojeg sudionici na tržištu mogu razmjenjivati energiju bez raspodjele kapaciteta.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163, 15.6.2013., str. 1.–12.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.–16.)

Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (SL L 211, 14.8.2009., str. 15.–35.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 714/2009 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva Vijeća 2008/114/EZ od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju i označivanju europske kritične infrastrukture i procjeni potrebe poboljšanja njezine zaštite (SL L 345, 23.12.2008., str. 75.–82.)

Posljednje ažuriranje 05.03.2019