Sporazum o uzajamnom priznavanju između EU-a i Švicarske (SUP)

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti

Odluka 2002/309/EZ, Euratom o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKA?

Cilj je sporazuma o uzajamnom priznavanju (SUP)* promicanje trgovine robom između Europske zajednice (danas EU) i Švicarske uklanjanjem tehničkih prepreka. Prema bilateralnom sporazumu koji su države članice EU-a odobrile 21. lipnja 1999. EU i Švicarska uzajamno priznaju rezultate ocjene sukladnosti* koje pojedinačno provode za navedene industrijske proizvode. To je sveobuhvatni sporazum koji se temelji na istovjetnosti švicarskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a. Obuhvaća priznavanje ocjene sukladnosti neovisno o podrijetlu proizvoda, izuzev poglavlja 15. o lijekovima, inspekciji dobre proizvodne prakse (DPP) i certificiranje serije. Ova vrsta SUP-a obično se naziva „pojačani SUP”. Ipak, slučaj Švicarske i dalje je prilično jedinstven.

Odlukom se donosi sporazum o uzajamnom priznavanju kao dio paketa od sedam sporazuma sa Švicarskom.

KLJUČNE TOČKE

Sporazumom su obuhvaćeni sljedeći proizvodni sektori:

Glavne značajke Sporazuma:

Ovaj je sporazum stupio na snagu nakon ratifikacije svih sedam sljedećih sporazuma između EU-a i Švicarske:

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVAJ SPORAZUM?

Sporazum je stupio na snagu 1. lipnja 2002.

POZADINA

U rezoluciji od 21. prosinca 1989., vlade EU-a suglasile su se o načelima SUP-a. Dana 21. rujna 1992., odobrile su Europskoj komisiji pregovore o sporazumima o uzajamnom priznavanju uime određenih država članica EU-a.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Sporazum o uzajamnom priznavanju: međunarodni sporazum na temelju kojeg dvije ili više država priznaju međusobne rezultate ocjene sukladnosti.
Ocjena sukladnosti: postupak u kojem se proizvod, prije njegova stavljanja na tržište, ispituje, pregledava i certificira kako bi se osiguralo da je u skladu s relevantnim zakonodavstvom.
Tijela za ocjenjivanje sukladnosti: ona ocjenjuju ispunjava li proizvod relevantne regulatorne ili zakonodavne zahtjeve.
Tijelo nadležno za imenovanje: tijelo ovlašteno za imenovanje tijela, suspenziju, opoziv imenovanja, ili ukidanje suspenzije tijelima za ocjenjivanje sukladnosti.

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti – Završni akt – Zajedničke izjave – Informacije u vezi sa stupanjem na snagu sedam Sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom u sektorima slobodnog kretanja osoba, zračnog i kopnenog prijevoza, javne nabave, znanstvene i tehnološke suradnje, uzajamnog priznavanja ocjena sukladnosti i trgovine poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 369.–429.)

Naknadne izmjene Sporazuma uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Odluka 2002/309/EZ, Euratom Vijeća i Komisije o Sporazumu o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji od 4. travnja 2002. o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom (SL L 114, 30.4.2002., str. 1.–5.)

VEZANI DOKUMENTI

Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba – Završni akt – Zajedničke izjave – Informacije u vezi sa stupanjem na snagu sedam Sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom u sektorima slobodnog kretanja osoba, zračnog i kopnenog prijevoza, javne nabave, znanstvene i tehnološke suradnje, uzajamnog priznavanja ocjena sukladnosti i trgovine poljoprivrednim proizvodima (SL L 353, 31.12.2009., str. 71.–90.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prijevozu – Završni akt – Zajedničke izjave – Informacije u vezi sa stupanjem na snagu sedam Sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom u sektorima slobodnog kretanja osoba, zračnog i kopnenog prijevoza, javne nabave, znanstvene i tehnološke suradnje, uzajamnog priznavanja ocjena sukladnosti i trgovine poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 73.–90.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika – Završni akt – Zajedničke izjave – Informacije u vezi sa stupanjem na snagu sedam Sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom u sektorima slobodnog kretanja osoba, zračnog i kopnenog prijevoza, javne nabave, znanstvene i tehnološke suradnje, uzajamnog priznavanja ocjena sukladnosti i trgovine poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 91.–131.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima – Završni akt – Zajedničke izjave – Informacije u vezi sa stupanjem na snagu sedam Sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom u sektorima slobodnog kretanja osoba, zračnog i kopnenog prijevoza, javne nabave, znanstvene i tehnološke suradnje, uzajamnog priznavanja ocjena sukladnosti i trgovine poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.–368.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti – Završni akt – Zajedničke izjave – Informacije u vezi sa stupanjem na snagu sedam Sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom u sektorima slobodnog kretanja osoba, zračnog i kopnenog prijevoza, javne nabave, znanstvene i tehnološke suradnje, uzajamnog priznavanja ocjena sukladnosti i trgovine poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 369.–429.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o određenim aspektima javne nabave – Završni akt – Zajedničke izjave – Informacije u vezi sa stupanjem na snagu sedam Sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom u sektorima slobodnog kretanja osoba, zračnog i kopnenog prijevoza, javne nabave, znanstvene i tehnološke suradnje, uzajamnog priznavanja ocjena sukladnosti i trgovine poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 430.–467.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Urugvajski krug multilateralnih trgovinskih pregovora (1986.–1994.) Prilog 1. – Prilog 1. A – Sporazum o tehničkim preprekama trgovini (WTO-GATT 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 86.–99.)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru – Završni akt – Zajedničke izjave – Izjave vlada država članica Zajednice i zemalja EFTA-e – Sporazumi – Dogovoreni zapisnik – Izjave jedne ili nekoliko ugovornih stranaka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (SL L 1, 3.1.1994., str. 3.–522.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Rezolucija Vijeća od 21. prosinca 1989. o globalnom pristupu ocjeni sukladnosti (SL C 10, 16.1.1990., str. 1.–2.)

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije, – Protokol br. 1 o tretmanu koji se primjenjuje na određene proizvode – Protokol br. 2 o proizvodima koji podliježu posebnim uredbama, čija namjena je uzeti u obzir razlike u cijenama poljoprivrednih proizvoda koji su sadržani u tim proizvodima – Protokol br. 3 o definiciji pojma „proizvod s podrijetlom” i načinima upravne suradnje – Protokol br. 4 o nekim odredbama u pogledu Irske – Protokol br. 5 u vezi s režimom koji Švicarska može primjenjivati na uvoz određenih proizvoda podložno sustavu za stvaranje obveznih rezervi – Završni akt – Zajedničke izjave – Jednostrane izjave (SL L 300, 31.12.1972., str. 189.–280.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 24.07.2018