Europski semestar 2018. – Preporuke za pojedinu zemlju

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Preporuke Vijeća o Nacionalnom programu reformi za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programima stabilnosti i konvergencije za 2018.

Komunikacija Komisije (COM(2018) 400 final) – Europski semestar 2018.– Preporuke za pojedinu zemlju

KOJI JE CILJ OVIH PREPORUKA I KOMUNIKACIJE?

Preporuke za pojedinu zemlju i komunikacija:

KLJUČNE TOČKE

Preporuke Vijeća, specifične za svaku zemlju EU-a, potiču ih da se usredotoče na aspekte koji će poslužiti kao osnova za dugoročni održiv i uključiv rast. U nekim zemljama pitanja koja proizlaze iz financijske krize iz 2008. još uvijek postoje i treba ih riješiti.

S obzirom na to da gospodarstvo EU-a u cjelini sada raste najbržim tempom od krize i da se razine zaposlenosti i ulaganja oporavljaju, zemlje moraju iskoristiti te povoljne uvjete kako bi osigurale otpornost svojih gospodarstava u slučaju buduće recesije.

Komunikacijom se pozivaju vlade EU-a da:

U Komunikaciji se navodi da su od uvođenja Europskog semestra u 2011. zemlje EU-a postigle barem mali napredak u više od dvije trećine preporuka Vijeća za pojedine zemlje, koje se temelje na prijedlozima Komisije.

POZADINA

Komisija svakog proljeća objavljuje preporuke za pojedine zemlje, o kojima Vijeće raspravlja i na kraju ih potvrđuje na ljeto. Oni su dio Europskog semestra, godišnjeg ciklusa EU-a za usklađivanje ekonomske i socijalne politike. To daje zemljama smjernice o tome što se realno može postići u sljedećih 12–18 mjeseci, prije nego što donesu odluke o nacionalnoj politici.

Preporuke se prilagođavaju situacijama u različitim zemljama u okviru prioriteta na razini EU-a utvrđenih u Godišnjem pregledu rasta objavljenom 22. studenoga 2017. i preporuci o gospodarskoj politici vlada zemalja članica eurozone donesenoj 14. svibnja 2018.

GLAVNI DOKUMENTI

Preporuka Vijeća od 13. srpnja 2018. o Nacionalnom programu reformi za 2018. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti ili konvergencije za 2018. za svaku zemlju EU-a (SL C 320, 10.9.2018.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Europski semestar 2018. – Preporuke za pojedinu zemlju (COM(2018) 400 final, 23.5.2018.)

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Izvješće o konvergenciji za 2018. (COM(2018) 370 final, 23.5.2018.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci o preispitivanju fleksibilnosti u okviru Pakta o stabilnosti i rastu (COM(2018) 335 final, 23.5.2018.)

Preporuka Vijeća od 14. svibnja 2018. o ekonomskoj politici europodručja (SL C 179, 25.5.2018., str. 1.–5.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru: Praćenje provedbe europskog stupa socijalnih prava (COM(2018) 130 final, 13.3.2018.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Godišnji pregled rasta za 2018. (COM(2017) 690 final, 22.11.2017.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o uspostavi europskog stupa socijalnih prava (COM(2017) 250 final, 26.4.2017.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio prvi – Načela – Glava I. – Kategorije i područja nadležnosti Unije – Članak 2. (SL C 202, 7.6.2016., str. 50.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio prvi – Načela – Glava I. – Kategorije i područja nadležnosti Unije – Članak 5. (SL C 202, 7.6.2016., str. 52.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnje djelovanje Unije – Glava VIII. – Ekonomska i monetarna politika – Članak 119. (bivši članak 4. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 96.–97.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnje djelovanje Unije – Glava VIII. – Ekonomska i monetarna politika – Poglavlje 1. – Ekonomska politika – Članak 121. (bivši članak 99. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 97.–98.)

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnje djelovanje Unije – Glava VIII. – Ekonomska i monetarna politika – Poglavlje 1. – Ekonomska politika – Članak 126. (bivši članak 104. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 99.–102.)

Posljednje ažuriranje 08.10.2018