Znanstvena i tehnološka suradnja između EU-a i Indije

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije

Odluka Vijeća 2002/648/EZ o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije

Sporazum o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije

Odluka Vijeća 2009/501/EZ o sklapanju Sporazuma o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije

Odluka Vijeća (EU) 2015/1788 o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije

ČEMU SLUŽE ODLUKE I SPORAZUM?

KLJUČNE TOČKE

Aktivnosti provedene u skladu sa sporazumom temelje se na nizu načela:

Područja suradnje

Sporazumom su obuhvaćena sva područja istraživanja, tehnološkog razvoja i demonstracijskih aktivnosti.

Aktivnosti

Aktivnosti suradnje mogu obuhvaćati sljedeće:

OTKAD SE OVAJ SPORAZUM PRIMJENJUJE?

Sporazum je stupio na snagu 14. listopada 2002. na početno razdoblje od pet godina. Dvaput je obnovljen, zadnji put 2015., na dodatno razdoblje od pet godina.

POZADINA

Temelj šire političke suradnje između EU-a i Indije jest sporazum o suradnji iz 1994. kojim su prvi puta prošireni odnosi koji nadilaze trgovinu i gospodarsku suradnju.

Za više informacija vidjeti:

Za više informacija o suradnji u području istraživanja i inovacija s Indijom pogledajte:

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća (EU) 2015/1788 od 1. listopada 2015. o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (SL L 260, 7.10.2015., str. 18.–19.)

Sporazum o obnovi znanstvene i tehnološke suradnje između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (SL L 171, 1.7.2009., str. 19.–26.)

Odluka Vijeća 2009/501/EZ od 19. siječnja 2009. o sklapanju Sporazuma kojim se obnavlja Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (SL L 171, 1.7.2009., str. 17.–18.)

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (SL L 213, 9.8.2002., str. 30.–37.)

Odluka Vijeća 2002/648/EZ od 25. lipnja 2002. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (SL L 213, 9.8.2002., str. 29.)

VEZANI DOKUMENTI

Informacija o stupanju na snagu obnovljenog Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije (SL L 89, 6.4.2016., str. 1.)

Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Republike Indije o partnerstvu i razvoju – Deklaracija zajednice o prilagodbama tarifa – Deklaracije Zajednice i Indije (SL L 223, 27.8.1994., str. 24.–34.)

Posljednje ažuriranje 29.05.2018