Uživanje usluga internetskog sadržaja bez granica

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/1128 – prenosivost usluga internetskog sadržaja diljem EU-a

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se nastoji pretplatnicima na uslugu internetskog sadržaja poput filmova, sportskih događaja, e-knjiga, videoigara i glazbe u vlastitoj državi članici osigurati pristup toj usluzi tijekom privremenog boravka u drugim državama članicama.

KLJUČNE TOČKE

Pružatelj usluga internetskog sadržaja mora omogućiti pretplatnicima koji posjećuju drugu državu članicu pristup plaćenoj usluzi na isti način kao u državi njihova boravišta. To može biti videozapis na zahtjev (primjerice Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi ili Chili TV), internetska televizija (primjerice Viasatov Viaplay, Skyov Now TV ili Voyo), internetski prijenos glazbe (primjerice Spotify, Deezer ili Google Music) ili tržišta za internetske igre (primjerice Steam ili Origin). Sadržaj dostupan u drugim državama članicama treba biti:

Ne postoji obveza za pružanje slične kvalitete osim ako je to dogovoreno s pretplatnikom, ali kvaliteta ne smije namjerno biti smanjena i pretplatnik mora biti upućen u kvalitetu isporuke prije pružanja usluge.

Pružanje bilo koje usluge u drugoj državi članici smatrat će se kao da se odvija samo u državi članici pretplatnika.

Prilikom isteka ili produženja ugovora, pružatelj mora razumno i djelotvorno provjeriti državu članicu boravišta pretplatnika upotrebom najviše dva od sljedećih sredstava provjere:

Pružatelj nije obvezan omogućiti pristup usluzi u drugoj državi članici ako pretplatnik ne pruži informacije koje mu omogućuju provjeru države članice boravišta pretplatnika. Obrada osobnih podataka mora biti razmjerna za postizanje svoje svrhe i usklađena s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ.

Nositelji prava mogu odobriti pružanje svojeg sadržaja bez provjere države članice boravišta i povući takvo odobrenje uz dostavu obavijesti pružatelju u razumnom roku. Ugovorom pružatelja i nositeljâ ne smije se ograničiti pravo na povlačenje odobrenja. Sve ugovorne odredbe između pretplatnika, pružatelja ili nositelja prava koje su u suprotnosti s ovom uredbom neizvršive su.

Kada se pruža besplatna usluga, pružatelj može dopustiti pristup i uporabu pretplatnicima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici, ako je njihova država članica boravišta provjerena u skladu s uredbom.

Europska komisija podnijet će izvješće kojemu prilaže bilo koji zakonodavni prijedlog, o utjecaju uredbe do 2. travnja 2021. s obzirom na razvoj prava, tehnologije i gospodarstva. Izvješće uključuje procjenu provjere te razmatra i potrebu za preispitivanjem dajući posebnu pozornost na utjecaj na malo poduzetništvo i zaštitu osobnih podataka.

OTKADA SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje od 1. travnja 2018.

POZADINA

Mogućnost pristupa uslugama internetskog sadržaja prilikom putovanja dolazi ubrzo nakon što su europski potrošači počeli uživati u pogodnostima novih pravila o roamingu mobilnih telefona, u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a. Od 15. lipnja 2017. osobe koje povremeno putuju plaćaju domaće cijene za mobilni internet, u skladu s pravednom uporabom, neovisno o tome kamo putuju unutar EU-a.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/1128 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (SL L 168, 30.6.2017., str. 1.–11.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 2017/1128 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu (COM(2015) 192 final, 6.5.2015.)

Posljednje ažuriranje 07.02.2018