Eurostat, ured za statistiku EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Odluka 2012/504/EU kojom se razjašnjava uloga Eurostata

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Razjašnjava ulogu i odgovornosti Eurostata u pogledu razvoja, izrade i diseminacije europske statistike.

KLJUČNE TOČKE

OTKADA SE OVA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 8. listopada 2012.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Odluka Komisije 2012/504/EU od 17. rujna 2012. o Eurostatu (SL L 251, 18.9.2012., str. 49.–52.)

Posljednje ažuriranje 13.11.2017