Ugovor iz Amsterdama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor iz Amsterdama o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji

ČEMU SLUŽI OVAJ UGOVOR?

KLJUČNE TOČKE

Ugovorom se EU-u postavljaju sljedeći ciljevi:

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP)

Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima

Pojačana suradnja

Države članice koje među sobom žele pojačano surađivati u određenim područjima politike mogu to činiti pod uvjetom da ta suradnja:

Vize, azil, useljavanje i ostale politike koje se odnose na slobodno kretanje osoba

Zapošljavanje

Institucionalna pitanja

Sankcije

Vlade EU-a mogu državi članici oduzeti određena prava na temelju Ugovora, uključujući pravo glasovanja o nacrtu zakona, ako se smatra da je došlo do „ozbiljnog i trajnog kršenja” osnovnih načela EU-a.

Pojednostavnjivanje

Ugovorom se pojednostavnjuju različiti ugovori EU-a izmjenom ili brisanjem više od 50 zastarjelih članaka i novim numeriranjem ostalih članaka kako bi bili jasniji.

OTKAD SE UGOVOR PRIMJENJUJE?

Potpisan je 2. listopada 1997. i stupio je na snagu 1. svibnja 1999.

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor iz Amsterdama o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o osnivanju Europskih zajednica i određenih s njima povezanih akata (SL C 340, 10.11.1997., str. 1.–144.)

Posljednje ažuriranje 04.04.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.