Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju (Euratom)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju

ČEMU SLUŽI OVAJ UGOVOR?

Kako proizlazi iz teksta Glave II., cilj je Ugovora o Euratomu „poticanje napretka u području nuklearne energije”.

Posebice je cilj unutar zajedničkog tržišta nuklearne energije sljedeći:

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ugovor je strogo ograničen na civilne (ne vojne) uporabe nuklearne energije.

Struktura ugovora

U Glavi I. utvrđuje se osam zadaća povjerenih Euratomu koje se posebnim pravilima razrađuju u Glavi II.:

Glave III. i IV. odnose se na institucije i financije:

Peta i šesta glava odnose se na opća pravila i pravila koja se odnose na početno razdoblje (uspostavljanje institucija, početna pravila primjene i prijelazna pravila).

Ugovor također uključuje pet priloga koji se odnose na:

OTKADA SE OVAJ UGOVOR PRIMJENJUJE?

Ugovor je potpisan 25. ožujka 1957., a stupio je na snagu 1. siječnja 1958.

POZADINA

Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju (EZAE, bolje poznat kao „Euratom”) u Rimu je 1957. potpisalo šest država osnivačica Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), pored ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice (EEZ). Ugovori o EEZ-u i EZAE-u ponekad se nazivaju „Rimskim ugovorima”, dok se „Rimski ugovor” odnosi na Ugovor o EEZ-u.

Za razliku od Ugovora o EEZ-u, nije došlo do značajnijih izmjena Ugovora o Euratomu koji je i dalje na snazi. Posebice, Euratom nije spojen s Europskom unijom i stoga zadržava zasebnu pravnu osobnost iako ima isto članstvo.

Pored Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), Ugovor o Euratomu dio je primarnog prava EU-a kao jedan od njegovih aktivnih ugovora.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o Europskoj zajednici za atomsku energiju od 25. ožujka 1957. – pročišćeni tekst (SL C 203, 7.6.2016., str. 1.–112.)

VEZANI DOKUMENTI

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju od 25. ožujka 1957. (nije objavljen u Službenom listu)

Ugovor o spajanju od 8. travnja 1965. (SL 152, 13.7.1967., str. 2.–17. (DE, FR, IT, NL))

Ugovor iz Maastrichta od 7. veljače 1992. (SL C 191, 29.7.1992., str. 1.–112.)

Lisabonski ugovor od 13. prosinca 2007. (SL C 306, 17.12.2007., str. 1.–271.)

Posljednje ažuriranje 25.05.2018