Korištenje aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz mineralnih voda

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 115/2010 — korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz mineralnih voda

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Utvrđuje pravila za uporabu aktivnog aluminijevog oksida* za uklanjanje fluorida* iz mineralnih i izvorskih voda, radi usklađivanja s direktivama EU-a o kvaliteti vode za piće.

KLJUČNE TOČKE

Korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda dopušteno je uz sljedeće uvjete:

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 2. ožujka 2010.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

Aktivni aluminijev oksid: vrlo porozan oblik aluminijeva oksida s velikom površinom. Može se koristiti kao filter za uklanjanje fluorida iz vode za piće.
Fluorid: element koji se prirodno pojavljuje u vodi. Koncentracije se znatno razlikuju od jedne zemlje EU-a do druge.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 37, 10.2.2010., str. 13.–15.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (SL L 164, 26.6.2009., str. 45.–58.)

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.–54.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EZ) br. 852/2004 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Direktiva Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 126, 22.5.2003., str. 34.–39.)

Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998., str. 32.–54.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 28.09.2017