Program EU-a za potporu za nadzor i praćenje u svemiru

Odluka br. 541/2014/EU - okvir za potporu za nadzor i praćenje

DOKUMENT

Odluka br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Okvira potpore za nadzor i praćenje u svemiru.

SAŽETAK

Sateliti čine okosnicu mnogih primjena i usluga koje su ključne za gospodarstvo, kao i za sigurnost i dobrobit javnosti. Međutim, prijeti im rizik od sudara sa svemirskim otpadom*, koji je postao najozbiljnijom prijetnjom svemirskim aktivnostima.

ČEMU SLUŽI OVA ODLUKA?

Njome se uspostavlja okvir potpore za nadzor i praćenje u svemiru čiji je cilj zaštititi satelite od svemirskog otpada.

KLJUČNE TOČKE

Što su nadzor i praćenje u svemiru (SST)?

SST utvrđuje i prati satelite i svemirski otpad, uglavnom pomoću senzora postavljenih na Zemlji kao što su teleskopi i radari. Trenutačno na europskoj razini nema kapaciteta za SST; satelitski i operatori lansiranja ovise o podacima iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o upozorenjima protiv sudaranja.

Ciljevi

Glavni cilj okvira SST-a jest podržati razvoj europskih usluga SST-a. Ova bi se usluga temeljila na mreži uspostavljenoj oko postojećih senzora SST-a u zemljama EU-a. Mreža se može podržavati tehnologijom i informacijama koje navede SAD.

Također ima sljedeće specifične ciljeve:

procijeniti i smanjiti rizike od sudara satelita sa svemirskim ostacima te pratiti njegovo kretanje nakon utvrđivanja potencijalnog rizika od sudara; to omogućuje planiranje i provedbu mjera sprječavanja sudara;

smanjiti rizike povezane s lansiranjem europskih svemirskih letjelica;

motriti nekontrolirane povratke svemirskih letjelica ili svemirskog otpada u Zemljinu atmosferu te osigurati točnija i učinkovitija rana upozorenja s ciljem smanjenja povezanih rizika;

suzbijati daljnje nakupljanje svemirskog otpada.

Tko može upotrebljavati ove usluge?

Trebale bi biti dostupne javnim, trgovačkim, civilnim, vojnim operatorima i tijelima.

Napredak

Komisija će sastaviti izvješće o provedbi o ostvarenju ciljeva Odluke iz srpnja 2018.

POZADINA

KLJUČNI POJMOVI

* Svemirski otpad: različiti predmeti koje je napravio čovjek, poput starih satelita i umjetnih satelita, koji su u orbiti oko Zemlje.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka br. 541/2014/EU

16.6.2014.

-

SL L158, 27.5.2014., str. 227.-234

Posljednje ažuriranje 28.09.2015