Zaštita osobnih podataka (od 2018.)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2016/679 – zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

KLJUČNE TOČKE

Prava građana

GDPR-om se ojačavaju postojeća prava, omogućuju nova prava i građanima omogućava bolja kontrola nad osobnim podatcima. To uključuje:

Pravila za poduzeća

GDPR je osmišljen kako bi se stvorile poslovne prilike i potakle inovacije kroz nekoliko koraka uključujući:

Ponovno razmatranje

Europska komisija mora podnijeti izvješće o ocjeni i preispitivanju uredbe do 25. svibnja 2020.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

GDPR se počinje primjenjivati od 25. svibnja 2018.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119., 4. 5. 2016., str. 1.–88.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119., 4. 5. 2016., str. 89.–131.)

Posljednje ažuriranje 25.05.2020