Strategija EU-a za zaštitu i dobrobit životinja 2012.-2015.

EU je usvojio strategiju o dobrobiti životinja u svrhu rješavanja nedostatka provedbe pravila na terenu, za poboljšanje gospodarske vrijednosti dobrobiti životinja za poslovanje i povećanje svijesti o potrebi za visokim razinama dobrobiti životinja.

REFERENCE

Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja 2012.-2015. (COM(2012)06 završna verzija/2 od 15.2.2012. - nije objavljena u Službenom listu).

SAŽETAK

Članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije definira životinje kao živa bića i zahtijeva potpuno poštivanje uvjeta za dobrobit životinja pri formuliranju i provedbi politika EU-a.

Različiti poljoprivredni sustavi, klimatski uvjeti i teren u državama članicama doveli su do značajnih poteškoća u dogovaranju pravila za cijeli EU o dobrobiti životinja i dodatnih poteškoća pri osiguravanju njihove pravilne i istovrsne provedbe.

Ta nejednaka provedba, kao i činjenica da postoje rupe u zakonodavstvu, znači da se sve životinje u EU-u ne tretiraju u skladu s istim standardima i poljoprivrednici u tim državama gdje se pravila strože provode su u nepovoljnom konkurentnom položaju.

Cilj Strategije EU-a za zaštitu i dobrobit životinja (2012.-2015.) poboljšati je uvjete za dobrobit životinja na farmama, u zoološkim vrtovima i onih životinja koje se koriste u svrhu istraživanja. Ona uključuje dvostruki pristup:

Uvođenje sveobuhvatnog zakona o dobrobiti životinja: ovisno o rezultatima procjene utjecaja, Europska komisija razmatra uvođenje pojednostavljenog pravnog okvira na osnovi holističkog pristupa, s naglaskom na stvarne ishode dobrobiti životinja. Također bi istaknula obrazovanje i profesionalne standarde svih uključenih strana (tijela država članica, osoblja koje se brine o životinjama, stočara, trgovaca, itd.).

Jačanje trenutnih akcija Komisije: one uključuju:

06.02.2014