Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Rusije

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a, njegovih država članica i Ruske Federacije

KOJI JE CILJ OVOG SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Načela

Poštivanje demokratskih načela i ljudskih prava predstavlja ključni element partnerstva.

Ciljevi

Glavni ciljevi sporazuma jesu:

Područje primjene

Sporazum obuhvaća područja poput:

Sporazum je sklopljen na početno razdoblje od 10 godina i obnavlja se svake godine.

Pregovori o novom sporazumu između EU-a i Rusije s ciljem stvaranja sveobuhvatnijeg okvira za odnose između EU-a i Rusije pokrenuti su 2008. Iako su ostvarili značajan napredak, zaustavljeni su 2012. godine.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVAJ SPORAZUM?

Stupio je na snagu 1. prosinca 1997.

POZADINA

Uloga Rusije u sukobu u Ukrajini i njezina nezakonita aneksija Krima ozbiljno su utjecali na njezine odnose s EU-om. Mnoge aktivnosti obuhvaćene sporazumom zaustavljene su i donesene su sankcije.

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Ruske Federacije, s druge strane – Protokol 1 o uspostavljanju kontaktne skupine za ugljen i čelik – Protokol 2 o zajedničkoj administrativnoj pomoći za ispravnu primjenu carinskog zakonodavstva – Završni akt – Razmjene pisama – Zapisnici s potpisivanja (SL L 327, 28.11.1997., str. 3.-69.)

Posljednje ažuriranje 10.10.2016