Državne potpore: Smjernice EU-a za regionalne potpore za razdoblje 2014.-2020.

Smjernice EU-a o načinima odobravanja investicijskih potpora poduzećima za razvoj regija u nepovoljnom položaju u Europi za razdoblje 2014.-2020. od strane država članica EU-a stupaju na snagu u srpnju 2014.

DOKUMENT

Smjernice o nacionalnoj regionalnoj pomoći za razdoblje 2014.-2020. (SL C 209 od 23.7.2013.).

SAŽETAK

Europska komisija donijela je smjernice o načinima odobravanja investicijskih potpora poduzećima za razvoj regija u nepovoljnom položaju u Europi od strane država članica EU-a za razdoblje 2014.-2020.

Svrha je revidiranih smjernica potaknuti gospodarski rast promicanjem ulaganja u projekte koji ostvaruju stvarnu dodanu vrijednost za regionalni razvoj, posebice u europskim regijama u izrazito nepovoljnom položaju.

Točnije, smjernice o regionalnim potporama određuju pravila po kojima države članice EU-a mogu odobriti državnu potporu poduzećima za ulaganja u nove proizvodne objekte u regijama Europe u nepovoljnijem položaju ili kako bi proširile ili modernizirale postojeće objekte.

Smjernice također sadržavaju pravila na temelju kojih države članice EU-a mogu sastaviti karte regionalnih potpora kako bi utvrdile u kojim geografskim područjima poduzeća mogu primiti regionalnu državnu potporu i na kojoj razini.

Ključne značajke novih smjernica obuhvaćaju:

REFERENCE

Dokument

Datum stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Smjernice o nacionalnoj regionalnoj pomoći za razdoblje 2014.-2020.

1.7.2014.

-

SL C 209 od 23.7.2013.

27.02.2014